IMG_3641IMG_3642IMG_3644IMG_3645IMG_3646IMG_3647IMG_3648IMG_3649IMG_3650IMG_3651IMG_3652IMG_3653IMG_3654IMG_3657IMG_3658IMG_3659IMG_3665IMG_3667IMG_3668IMG_3674IMG_3677IMG_3679IMG_3687IMG_3691IMG_3692IMG_3705

IMG_3709

tinello 2 primaTINELLO DOPO

SOGGIORNO TINELLO PRIMACUCINA DOPO

CUCINA PRIMA

PASSAGGIO DOPO

SALONE PRIMASALONE DOPO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAGNO PRIMA

BAGNO DOPO